W sobotę 16 czerwca w domu strażaka w Lipnicy odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Lipniczanki Lipnica. Na zebraniu pojawiło się 29 osób. Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie finansowe klubu za rok 2017, rozmawiano o potrzebach klubu. W trakcie zebrania dokonano również wyboru nowego zarządu klubu poprzez głosowanie.

Kandydatury Głosy

1.

Radomir Rudnik

23

2.

Marcin Kiedrowski

22

3.

Jarosław Kozłowski

27

4.

Wojciech Megier

26

5.

Sławomir Łącki

25

Po podaniu i przyjęciu kandydatur do nowego zarządu dostali się : Marcin Kiedrowski, Radomir Rudnik,Wojciech Megier, Sławomir Łącki i Jarosław Kozłowski. Na pierwszym zebraniu nowego zarządu zarząd ukonstytuował się. Prezesem klubu został Radomir Rudnik, wiceprezesem Jarosław Kozłowski a skarbnikiem Sławomir Łącki. Członkami zarządu zostali Wojciech Megier i Marcin Kiedrowski.

Do komisji rewizyjnej zostali zgłoszeni  i wybrani Jaromir Śpiołek , Tomasz Szada Borzyszkowski i Klaudiusz Szyca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *